Vip SMS Quiz

Vip

Serbian English

Vip SMS Kviz - najčešće postavljana pitanja


Šta je Vip SMS Kviz

Vip SMS Kviz je takmičenje putem SMS-a zasnovano na znanju i veštinama učesnika u kome korisnici koji učestvuju, korisnici Vip pripejd i postpejd tarifnih paketa, fizička lica, odgovaraju na pitanja koja im se šalju, tačnim odgovorima sakupljaju poene i mogu osvojiti vredne nagrade. Kviz se sastoji od niza pitanja sa više ponuđenih odgovora na koje treba odgovoriti i dati tačan odgovor kako bi se osvojili poeni. Na pitanja se odgovara slanjem SMS-a na kratki kod 5000, pri čemu sadržaj poruke treba da bude broj 1, 2 ili 3, u zavisnosti od odabranog odgovora. Za svaki tačan odgovor dobijaju se poeni. Na kraju svakog dana trajanja kviza učesnik koji je poslao najmanje jedan SMS na kratki kod 5000 tokom tog dana i koji je sakupio najveći broj poena od početka takmičenja, dobija novčanu nagradu u iznosu od 200.000 din. Novčana nagrada se može osvojiti samo jednom. Glavna nagrada, automobil Mini Cooper S Countryman, dodeljuje se po završetku kviza učesniku s najvećim brojem poena sakupljenih tokom ukupnog perioda trajanja kviza. Tokom igre učesnici će imati priliku da sakupe dodatne poene pomoću dodatnih izazova – dodatnih bonus mehanizama. Svaki SMS koji korisnici pošalju na kratki kod 5000 biće naplaćen u iznosu od 59 dinara (cena sa PDV), dok se SMS-ovi poslati na broj 5001 ne naplaćuju, kao ni SMS-ovi koji učenik dobija.

Potvrđivanjem učešća u Vip SMS Kvizu slanjem inicijalne poruke na kratki kod 5000 smatraće se da pristajete na pravila učešća u kvizu objavljena na vebsajtu kviza i na Uslove i pravila učešća navedena u istoimenom dokumentu dostupnom na vebsajtu kviza.

Korisnici pravna lica i korisnici Vip internet tarifnih paketa nemaju pravo učešća u Vip SMS Kvizu.

Koliko traje Vip SMS Kviz?

Vip SMS Kviz traje 70 dana, počevši od 18. juna do 26. avgusta 2012. godine.

Ko može da učestvuje u Vip SMS Kvizu?

Na osnovu dokumenta Uslovi i pravila učešća koji je objavljen na ovom internet sajtu i u skladu sa kojim se Vip SMS kviz organizuje, samo fizička lica - Vip korisnici na teritoriji Srbije - korisnici pripejd ili postpejd tarifnih paketa i korisnici koji su stariji od 18 godina imaju pravo učešća u kvizu.

Korisnici pravna lica i korisnici Vip internet tarifnih paketa nemaju pravo učešća u kvizu.

Osoba koja je ima zaključen Vip pretplatnički ugovor odnosno, za Vip pripejd neregistrovane korisnike, osoba koja je donosilac SIM kartice (i koja je ostavila svoje lične podatke prilikom obaveštavanja o potencijanom osvajanju nagrade ukoliko su za to stečeni uslovi ) – u daljem tekstu “vlasnik SIM kartice”, smatraće se učesnikom u Vip SMS Kvizu.

U slučaju da vlasnik SIM kartice sa koje se učestvovalo u kvizu i preko koje su stečeni uslovi za osvajanje nagrade želi da drugo lice da preuzme nagradu, mora zvanično ovlastiti drugu osobu da to učini u njegovo ime, overiti dokument kojim drugo lice stiče to pravo u opštini ili sudu i koje će drugo lice priložiti prilikom preuzimanje nagrade.

Zaposleni u kompaniji Vip kao i članovi njihove uže porodice (roditelji, deca, braća/sestre) nemaju pravo učešća u kvizu i ne mogu ostvariti pravo na nagradu.
Samo će se učešće u kvizu putem mobilnog telefona smatrati validnim.

Kako mogu da učestvujem u Vip SMS Kvizu?

Da biste se prijavili za učešće u kvizu, potrebno je da pošaljete SMS sa sadržajem „da“ (ili sa bilo kojim sadržajem/bez sadržaja) na kratki kod 5000. Cena svakog SMS-a poslatog na kratki kod 5000 je 59 din (cena sa PDV).

Slanjem inicijalne poruke postajete učesnik u kvizu znanja, dobijate početni broj poena a zatim ćete početi da dobijate SMS–ove sa pitanjima. Kviz se sastoji od niza pitanja sa više ponuđenih odgovora za koje treba da izaberete tačan odgovor kako biste osvojili poene. Na pitanje odgovarate slanjem SMS-a na broj 5000, pri čemu u poruci treba navesti broj 1, 2 ili 3, u zavisnosti od odabranog odgovora. Za svaki tačan odgovor dobijaju se poeni. Tokom kviza možete sakupiti dodatne poene pomoću dodatnih - bonus mehanizama.

Svakoga dana možete učestvovati ili se prijaviti za učešće u kvizu. Poeni su kumulativni, svakim učešćem aktiviraju se svi poeni koje ste sakupili od početka kviza.
Ukoliko ne želite više da učestvujete u Vip SMS Kvizu možete se odjaviti i time prekinuti svoje učešće slanjem „stop“ na broj 5001. Ova usluga se ne naplaćuje.
Ukoliko, nakon odjave, želite da nastavite učešće, poeni koje ste osvojili u  prethodnom učešću u kvizu biće reaktivirani, potrebno je samo da odgovorite na poslednje poslato pitanje.

U svakom trenutku možete proveriti koliko imate poena tako što ćete poslati reč „poeni“ na kratki kod 5001, možete dobiti informacije slanjem reči „info“ na 5001 ili možete dobiti ponovo poslednje pitanje koje vam je poslato slanjem reči „pitanje“ na 5001. Ove tri usluge su besplatne.

Koliko košta učešće u Vip SMS Kvizu?

Cena učešća u Vip SMS Kvizu je 59 din (cena sa PDV) za svaki SMS koji pošaljete na kratki kod 5000 uključujući i poruku kojom potvrđujete svoje učešće. Sve SMS poruke koje pošaljete na kratki kod 5001 su besplatne. Sve poruke koje budete primali tokom učešća u kvizu takođe su besplatne.

Koje su nagrade u Vip SMS Kvizu?

Svakog dana učesnik koji je poslao najmanje jedan SMS tokom tog dana na kratki kod 5000, koji je sakupio najveći broj poena od početka takmičenja, a do kraja tog dana, i koji prethodno nije osvojio dnevnu nagradu u Vip SMS Kvizu osvaja 200.000 din.

Učesnik koji je uspeo da sakupi najveći broj poena tokom čitavog perioda trajanja kviza osvaja glavnu (finalnu) nagradu - automobil Mini Cooper S Countryman po završetku kviza.

Učesnici svakog dana mogu da učestvuju svim poenima koje su sakupili od početka Vip SMS Kviza.

Koliko puta mogu da učestvujem u Vip SMS Kvizu?

Ne postoji ograničenje koliko puta možete da učestvujete u Vip SMS Kvizu. Svaki tačan odgovor koji pošaljete donosi poene koji se sabiraju i računaju za dnevnu i glavnu nagradu. Tokom kviza imate priliku da sakupite dodatne poene uz pomoć dodatnih bonus mehanizama koji važe za konkretna pitanja, što će vam biti naglašeno uz samo bonus pitanje.

Koje je značenje poena?

Na osnovu sakupljenih poena određivaće se dobitnici dnevnih nagada i glavne nagrade. Dnevne nagrade se dodeljuju učesniku koji je poslao najmanje jedan SMS na kratki kod 5000 tokom tog dana, koji je sakupio najveći broj poena od početka kviza, a do kraja tog dana i nije prethodno osvojio dnevnu nagradu u Vip SMS Kvizu. Dnevna nagrada se može osvojiti samo jednom. Ukoliko je korisnik već osvojio dnevnu nagradu, ne može mu se dodeliti ponovo, već će nagrada biti dodeljena prvom učesniku koji ima najveći broj poena a ispunjava sve potrebne uslove za osvajanje nagrade. Glavna nagrada se dodeljuje učesniku koji je sakupio najveći broj poena tokom celog kviza.

Kako mogu da dobijem više informacija o Vip SMS Kvizu?

Osim na vebsajtu Vip SMS Kviza dodatne informacije o Vip SMS Kvizu možete dobiti slanjem besplatne poruke sa sadržajem „info“ na broj 5001. Takođe možete pozvati i Vip korisnički servis na broj 060 1234 (po ceni od 10 din) i zatražiti dodatne informacije.

Ja sam dobitnik, ali ne želim da mi se ime objavi

Prijavljivanjem i učešćem u Vip SMS Kvizu, saglasni ste sa Uslovima i pravilima učešća u kvizu prema kojima svaki učesnik koji je ispunio sve ostale uslove za uručivanje nagrade mora i da se saglasi i potpiše dokument Izjava o prihvatanju nagrade kako bi stekao status potvrđenog dobitnika i puno pravo na nagradu. Pre nego što preuzmete nagradu, od vas će se tražiti da potpišete ovu izjavu prema kojoj se slažete s tim da se vaše ime, prezime i mesto odakle ste objavi u štampi, na vebsajtu takmičenja ili pri sličnim aktivnostima u vezi sa objavljivanjem dobitnika nagrada kviza.

Ako, iz bilo kog razloga, odbijete da potpišete izjavu, organizator ima pravo da vam uskrati nagradu i dodeli je sledećem učesniku sa najvećim brojem poena po istom mehanizmu.

Šta se dešava ako neko učestvuje u Vip SMS Kvizu  preko SIM kartice čiji nije vlasnik?

Organizator podrazumeva da je svaki učesnik i vlasnik SIM kartice i smatraće vlasnika učesnikom – osobom koja može osvojiti nagadu.  Ukoliko ste vlasnik SIM kartice a želite da neko drugo lice preuzme nagradu, morate ovakvo ovlašćenje overiti u opštini ili sudu. Ovlasćeno lice mora imati sa sobom dokument pri preuzimanju nagrade.

Ko je učesnik i potencijalni dobitnik u Vip SMS Kvizu?

Ako pošaljete barem jedan SMS na kratki kod 5000 tokom dana  aktivirali ste svoje učešće tog dana i u konkurenciji ste za dnevnu nagradu na kraju dana. Učesnik koji je sakupio najveći broj poena na kraju dana dobija nagradu od 200.000 din. Dobitnik glavne nagrade je učesnik koji je sakupio najviše poena za vreme ukupnog trajanja kviza. Svakog dana trajanja kviza možete se takmičiti svim poenima koje ste sakupili od početka kviza.

Ukoliko pošaljete barem jedan SMS na kratki kod 5000 tokom kviza smatraćete se učesnikom.

Ukoliko ste potencijalni dobitnik, proces u vezi sa identifikacijom pobednika, preuzimanjem nagrada, i informacije o potrebnoj dokumentaciji biće vam objašnjeni u pozivu agenta Vip korisničkog servisa.

Zašto je potrebno da postoji drugoplasirani učesnik?

Pored svakog primarnog potencijanog dobitnika kome bi po broju poena trebalo da pripadne nagrada postojaće i drugoplasirani učesnik koji će se uzeti u obzir za dodeljivanje nagrade u slučaju da:

  • Primarni potencijalni dobitnik nema pravo da osvoji nagradu (njegovo učešće nije u skladu sa Uslovima i pravilima učešča u kvizu);
  • U slučaju da primarni potencijalni dobitnik odbija ili ne želi da preuzme nagradu;
  • U slučaju da primarni potencijalni dobitnik odbija da potpiše Izjavu o prihvatanju nagrade;
  • U slučaju da primarni potencijani dobitnik nema svu neophodnu dokumentaciju;
  • U slučaju da nije moguće pronaći i obavestiti primarnog potencijalnog dobitnika.

Kako se potencijalni dobitnik obaveštava?

Predstavnici Vip kontakt centra će pokušati da kontaktiraju takmičara s najboljim rezultatom i da ga obaveste da je potencijalni dobitnik nagrade. Pokušavaće da stupe u kontakt sa potencijalnim dobitnicima u roku od 72 sata. Nakon isteka ovog vremena, poziva se prvi drugoplasirani učesnik i primenjuje se se ista procedura. Nakon što je potencijalni dobitnik kontaktiran, primeniće se procedura identifikacije korisnika i pružanja informacija šta je potrebno za preuzimanje nagrade. Tek kada se sve potrebne procedure ispoštuju i ispune svi uslovi,  potencijalni dobitnik se može smatrati potvrđenim dobitnikom nagrade.

Ja sam dobitnik: može li neko drugi da preuzme moju nagradu umesto mene?

Organizator će smatrati vlasnike SIM kartica učesnicima Vip SMS Kviza. Nagrade se vezuju za identitet učesnika i SIM karticu i možete ih preuzeti samo vi lično kao dobitnici - vlasnik SIM kartice ili zvanično imenovani predstavnik kog ste kao vlasnik SIM kartice ovlastili u opštini ili sudu. Za više informacija o ovoj proceduri, pozovite kontakt centar.

Pri identifikaciji prilikom preuzimanja nagrade morate kod sebe imati SIM karticu.

Kako mogu da preuzmem svoju nagradu?

Ukoliko ste potencijani dobitnici nagrada u Vip SMS Kvizu agent Vip kontakt centra će vas pozvati i pružiti sve neophodne informacije koji su vam potrebne za preuzimanje nagrade.

Gde će se objaviti lični podaci dobitnika?

Podaci dobitnika nagrada: ime, prezime i mesto odakle su biće objavljeni na vebsajtu www.vipsmskviz.rs. Organizator zadržava pravo da ove podatke objavi i u štampi, kao i fotografije dobitnika prilikom preuzimanja nagrada.

Poslao sam poruku ali nisam dobio nikakav odgovor

Ako niste dobili nikakav odgovor, proverite sledeće:

  • Da li na vašem telefonu ima mesta za nove poruke. Ako nema, obrišite neke od postojećih poruka kako biste oslobodili deo memorije;
  • Poruka nije poslata na ispravan broj. Napišite novu poruku i pošaljite je na 5000.

Koliko imam poena?

Ukupan broj poena često će se pominjati u porukama koje dobijate nakon odgovora na pitanje kviza. Možete dobiti i dodatne informacije o ukupnom broju poena slanjem SMS-a sa sadržajem „poeni“ na kratki kod 5001. Ova usluga se ne naplaćuje.

Mogu li da igram preko različitih mobilnih telefona ili SIM kartica? Mogu li osvojiti više nagrada?

Identifikacija učesnika vršiće se putem SIM kartice i ličnih podataka. Svaka osoba i svaka SIM kartica može da osvoji samo jednu dnevnu nagradu, a svi učesnici, uključujući i sve dobitnike dnevnih, ulaze u konkurenciju za glavnu nagradu koja će se dodeljivati na kraju kviza. Ukoliko učestvujete u kvizu preko više SIM kartica, poeni se neće sabirati, a ako pomoću dve SIM kartice imate najveći broj poena u konkurenciji za dnevnu nagradu u toku čitavog perioda kviza, može vam biti dodeljena samo jedna. Ukoliko u toku kviza promenite broj telefona – SIM karticu, prenos poena sa jedne na drugu SIM karticu neće biti moguć.

SMS-ovi za učešće u kvizu moraju biti poslati sa mobilnog telefona – samo će se takvi SMS-ovi smatrati validnim.

Da li se moji poeni mogu preneti u slučaju da promenim broj telefona (SIM karticu)?

Vaši poeni se ne mogu preneti. Možete započeti učešće u kvizu uz korišćenje nove SIM kartice, ali morate sačuvati staru, budući da ste u obavezi da pokažete SIM karticu u slučaju da osvojite nagradu učešćem preko stare SIM kartice.Za više informacija možete nam pisati na: vipsmskviz@vipmobile.rs